• Markera alla koder du vill kopiera. 
  • Klicka på symbolen Kopiera.

  • Antalet koder du markerat syns nu vid Klistra in ikonen. 

  • Stäng ner kalkylen och öppna den andra kalkylen du vill kopiera koderna till. 

  • Klicka på Klistra in ikonen.