Når du er i kalkylen markerer du de kodene som du vil ha med i mal

Trykk på Tannhjul-knappen og velg ”lagre som mal”


Navngi malen og legg til eller ta bort etiketter.

Velg så hvordan du vil publisere malen og trykk på lagre.


Malen finnes nå under egne maler i treet.