Vakuutuksenottajan kopiointi kohteen vastuuhenkilöksi

Integraation kautta luodussa hankkeessa, jossa on vakuutuksenottaja, mutta kohteen vastuuhenkilö puuttuu, luodaan vakuutuksenottaja automaattisesti kohteen vastuuhenkilöksi. Kohteen vastuuhenkilö perustuu vakuutuksenottajatietoon. Näin asianhallinta on sujuvampaa kaikille osapuolille.

Varoitusteksti puuttuvasta hankkeen osoitteesta

Jos hankkeelle ei ole annettu osoitetta, näytetään tästä varoitusteksti, kun osapuolta kutsutaan hankkeeseen. Näin käyttäjää muistutetaan antamaan hankkeelle osoite ennen osapuolen kutsumista hankkeeseen.

Hankkeiden lukumäärän näyttäminen hankenäkymässä

Hankesivulla navigoinnin helpottamiseksi otimme viime kuussa käyttöön ns. sivutustoiminnon, jossa voi selata 24 hanketta sisältävien sivujen välillä. Nyt hankelistauksen yläpuolella on nähtävissä suodatettujen hankkeiden kokonaismäärä.

Yhteenveto tilakohtaisista kustannuksista laskelmassa

Laskemisen helpottamiseksi näytetään laskelmassa jokaisen tilan kohdalla kyseisen tilan työ- ja materiaalikustannukset. Tätä ominaisuutta voit käyttää yhdessä suodatuksen kanssa, jolloin voit suodattaa kustannuksia haluamallasi tavalla, esim. haluamasi toimenpiteen (uusiminen, purku, …) työ- ja materiaalikustannukset tilakohtaisesti.

Koodin korvaaminen laskelmassa

Nyt voit korvata koodin laskelmassa klikkaamalla koodirivin työkappaletta. Vasemmalla olevassa puurakenteessa nuolisymboli osoittaa, että voit korvata koodirivin valitsemallasi puurakenteen koodilla.

Uusi toimiala: Tuhoeläinpuhdistus

Lisätty uusi toimiala, jolla pystytään erottamaan tuhoeläinpuhdistuksen ja muun puhdistuksen hinnoittelua. Tähän toimialaan ei ole liitetty koodeja.