Hankesivun suodatus 

Hankesivun oikean laidan uusi suodatinikkuna on näkyvissä aina, kun käyttäjä kirjautuu Mepsiin, mutta käyttäjä voi halutessaan sulkea sen.

Suodatinikkunassa on nyt mahdollista hakea tietyllä aikavälillä luodut hankkeet, jolloin voi hakea esim. edellisen viikon tai kuukauden aikana tulleet hankkeet.

Aikaisemmin on viimeisimmäksi luotu hanke näytetty hankelistauksessa ensimmäisenä. Nyt hankelistaus on myös mahdollista muuttaa käänteiseksi, eli vanhin hanke ensimmäiseksi.

Hakuvalitsin on saanut uuden ulkonäön, ja valitut hakutekijät näytetään aktiivisina suodattimina hakukentän alla.


Sivunumerointi hankesivulla

Hankkeiden näkyvyyttä hankesivulla on muutettu. Aikaisemmin hankesivulla on näytetty 20 hanketta, ja nähdäkseen enemmän hankkeita on pitänyt klikata ”Näytä enemmän”. Nyt hankesivulle on lisätty sivutustoiminto, jolloin sivulla näytetään 24 hanketta ja hankkeita voi selata sivuttain. Kun tietyltä hankesivulta siirrytään hankkeeseen, palautuu järjestelmä hankkeesta poistuttaessa samalle hankesivulle, josta hankkeeseen siirryttiin.


Seliteteksti sijaisen valinnassa

Poissaolon sijaisen valinnan yhteydessä näytetään seliteteksti, että ei ole mahdollista valita sijaiseksi käyttäjää, joka ei kuulu samoihin kustannuspaikkoihin kuin poissaolija.


Laskelmat lähetetään päätettäväksi aina laskelmanäytöstä

Aikaisemmin ovat urakoitsijat voineet lähettää laskelman päätettäväksi hankkeen tapahtumista, mutta nyt se on mahdollista vain laskelmanäytöstä. Tämä on toteutettu, jotta noudatettaisiin tarkoitettua laskelman tarkistusprosessia.


Yhtenäisempi ulkoasu tilannekuvissa ja tarkistusnäkymässä

Tilannekuvien ja laskelman tarkistusnäkymän ulkoasu on muuttunut yhtenäisemmäksi. Tämä on toteutettu, jotta käyttäjälle olisi selkeämpää, että näytettävä tieto ei ole kuluvasta ajankohdasta.


Parannuksia laskelman puurakenteessa

Kun supistat laskelman puurakenteen, jäävät puurakenteen pääluokat nyt näkyviin. Puurakenteen supistaminen on mahdollista myös pikakomennolla ”t”. 

Klikkaamalla laskelmarivin työkappaletta näet missä kohtaa puurakennetta kyseinen koodi on.


Koodien ja ryhmien siirtäminen laskelmassa

Koodien ja ryhmien siirtäminen on mahdollista nyt myös pikakomennolla ”m”. Pikakomennot näet laskelmanäytössä näppäimellä ”?”.


Laskelmanäytössä linkki Mepsin sääntöihin ja ohjeisiin

Perehtyneisyys Mepsin sääntöihin ja ohjeisiin on edellytys laskelman oikein tekemiseen. Siksi olemme lisänneet laskelmanäyttöön linkin Meps Säännöt ja Ohjeet -dokumenttiin. Linkki sijaitsee laskelmanäytön oikeassa laidassa ”kolmen pisteen” takana. 

 

Vakuutusyhtiön lisäämät laskelmakoodit hyväksytään automaattisesti

Laskelman hyväksynnän helpottamiseksi vakuutusyhtiön lisäämät tai muuttamat laskelmakoodit hyväksytään automaattisesti. 


Uusi toimiala Mepsissä: Tarkastus

Hankkeen suorittajan roolin selkeyttämiseksi on Mepsiin lisätty uusi toimiala: Tarkastus.


Kustannusten jako -yhteenveto pääurakoitsijoille

Laskutuksen ja tietojen jakamisen helpottamiseksi loppuasiakkaalle, on pääurakoitsijalla nyt pääsy Kustannusten jako -yhteenvetoraporttiin. Aikaisemmin kyseinen yhteenveto on ollut vain vakuutusyhtiöiden käytössä.