Meps-julkaisutiedote


Tieto laskentaperusteista uudessa laskelmassa
Laskennan ja tarkastuksen helpottamiseksi on nyt laskelmassa nähtävissä tietoja hankkeesta, esimerkiksi tietoa vakuutuksesta ja kohteesta.

 
Koodien kopiointi valmiista hankkeesta
Useat käyttäjät ovat kysyneet mahdollisuutta kopioida koodeja hankkeesta, jonka oma yritys on merkinnyt osaltaan valmiiksi. Nyt tämä on mahdollista, ja koodeja voi myös kopioida tilannekuvista.


Vakuutuksenottajan urakoitsija oletusarvoiseksi suorittajaksi
Kertakorvaustapauksien helpottamiseksi on nyt mahdollista valita vakuutuksenottajan urakoitsija oletusarvoiseksi suorittajaksi vakuutuksenottajan itsensä sijaan.

 

Informatiivisempi aloitussivu

Aloitussivu on aikaisemmin avautunut Tehtävät-näkymään, josta on tarvittaessa siirrytty Tiedot- tai Kirjanmerkit-näkymään. Aloitussivu on muutettu yleisnäkymältään paremmaksi siten, että tehtävät, tiedot ja kirjanmerkit ovat nyt nähtävissä samassa näkymässä.

 

Hankesivun suodatin
Hankesivun suodatin on siirretty näytön oikeaan laitaan ja se toimii samalla tavalla kuin uuden laskelman suodatintoiminnallisuus.

 

Muistutus vanhan laskelmanäytön sulkemisesta
Kuten aikaisemmin on ilmoitettu, vanha laskelmanäyttö ei ole enää käytettävissä elokuun julkaisun jälkeen.

 

Mepsin sähköpostiviesteissä uusi ulkoasu
Mepsin lähettämien sähköpostiviestien ulkoasu tullaan muuttamaan yhtenäiseksi syksyn 2020 aikana.