Meps-julkaisutiedote


Tarkastusraportti hankkeen kuva- ja asiakirja-arkistossa

Päätettyjen tarkastusten tarkastusraportit tallennetaan hankkeen kuva- ja asiakirja-arkistoon, jolloin tarkastusraportin avaaminen on aikaisempaa nopeampaa. Vakuutusyhtiöt voivat tätä kautta myös jakaa raportin asiakkaan hankesivulle, ja poistaa sen jakamisen.


Vastaanota ilmoituksia seuraamasi keskustelun uusista viesteistä

Jo aikaisemmin on ollut mahdollista vastaanottaa sähköposti- ja pop-up-ilmoituksia seuraamasi keskustelun uusista viesteistä. Nyt vastaava ilmoitus on nähtävissä myös saapuneiden viestien kansiossa, aivan samalla tavalla kuin viestit, joissa olet keskustelun osallisena.


Hankkeessa toimiminen eri sopimuksilla
Aikaisemmin on hankkeen osapuolelle ollut mahdollista toimia hankkeessa useammassa roolissa, mutta rajoitteena on ollut mahdollisuus käyttää vain yhtä sopimusta hankkeessa. Osapuolen kutsuminen hankkeeseen eri rooleissa on edelleen mahdollista, mutta nyt sen voi tehdä myös käyttäen eri sopimuksia eri rooleissa.


Floor Plan Creator iOS-laitteille
Jo aikaisemmin on Mepsissä ollut integraatio helppokäyttöiseen Floor Plan Creator -pohjapiirrostyökaluun, joka mahdollistaa ammattimaisten pohjapiirrosten tekemisen ja niiden siirtämisen tiloineen ja mittoinen Mepsiin. Tämä integraatio on tähän saakka ollut tarjolla vain Android-laitteille, mutta nyt sen käyttö on mahdollista myös laitteille, joiden käyttöjärjestelmä on iOS (Apple) tai UWP (Windows).


Yhteyshenkilön muuttaminen useampaan käynnissä olevaan hankkeeseen
Toisinaan ilmaantuu tarve vaihtaa yhteyshenkilö samanaikaisesti useammassa hankkeessa, esim. yhteyshenkilön työtehtävien muuttuessa. Aikaisemmin muutoksen on voinut tehdä vain yksitellen hankekohtaisesti, mikä on aikaa vievää. Nyt hankkeen yhteyshenkilön voi vaihtaa samanaikaisesti useamman hankkeen osalta.


Laajennettu koordinaattoritoiminnallisuus
Aikaisemmin koordinaattori ei ole voinut tarkastella vakuutusyhtiön sisäisiä kansioita hankkeen kuva- ja asiakirja-arkistossa eikä kommentteja kohdassa Tietoja hankkeesta / Omat muistiinpanot. Myöskään tiedostojen ja kommenttien lisääminen näihin ei ole ollut mahdollista. Nyt tätä on muutettu siten, että vakuutusyhtiöllä ja koordinaattorilla on täysi näkyvyys toistensa sisäisiin kansioihin ja muistiinpanoihin.


Yleinen muistio hankkeessa
Jo aikaisemmin on ollut mahdollista kirjata hankekohtaisia muistiinpanoja kohdassa Tietoja hankkeesta/Omat muistiinpanot, mutta nämä sisäiset muistiinpanot ovat olleet nähtävissä vain oman yrityksen sisällä. Sama toiminnallisuus on edelleen olemassa, mutta olemme täydentäneet toiminnallisuutta lisäämällä siihen julkiset muistiinpanot, jotka ovat hankkeessa kaikkien nähtävissä. Tätä on ajateltu käytettävän muistiinpanoissa, jotka koskevat useaa osapuolta hankkeessa. Muistiinpanot, jotka kirjoitetaan julkisiin muistiinpanoihin, tallennetaan käyttäjänimellä ja ajankohdalla varustettuna, eikä sitä voi muokata tai poistaa.

 

Parannettu poissaolon sijaisen valinta 
Aikaisemmin yrityksissä, jotka käyttävät kustannuspaikkatoiminnallisuutta, on käyttäjän pitänyt valita poissaolonsa sijainen kaikista yrityksen käyttäjistä. Nyt toiminnallisuutta on muutettu siten, että vain ne käyttäjät näytetään, jotka kuuluvat sijaista määrittelevän käyttäjän kanssa samaan kustannuspaikkaan, ja jotka todellisuudessa voivat toimia sijaisina poissaolijan hankkeissa.


Sovittujen koodien muokkaaminen Beta-laskelmassa 

Määrän, toimialan ja vähennyksen muokkaaminen sovituissa koodeissa on nyt mahdollista. 

 

Omien koodien muokkaaminen Beta-laskelmassa 

Nimikkeen, yksikön, määrän, yksikköhinnan, suorittajan, toimialan ja vähennysprosentin muokkaaminen omissa koodeissa on nyt mahdollista. Omien koodien materiaaleissa on mahdollista myös muokata päämateriaalin ja lisämateriaalin hintaa, hukkaprosenttia ja toimittajaa.

 

Koodi-informaatio Beta-laskelmassa

Koodi-informaatio on nyt saatavissa koodirivillä. Koodi-informaatio sisältää yksityiskohtia koodista, tietoa materiaalista, hintayhteenvedon ja tietoa koodista. Päämateriaalin hinnan yhteydessä näytetään myös mahdollinen sopimuksenmukainen alennus tai korotus.

 

Kuvien ja asiakirjojen käsittely Beta-laskelmassa

Beta-laskelmaan on lisätty linkki, jonka kautta kuvien ja asiakirjojen lisääminen ja muokkaaminen on mahdollista.

 

Siirtyminen nykyisen laskelmanäytön ja Beta-laskelman välillä

Koska Beta-laskelma tulee korvaamaan nykyisen laskelmanäytön, on siitä lisätty tiedote nykyisen laskelmanäytön yläosaan. Molempien laskelmanäyttöjen yläosaan on lisätty myös linkki, jotta siirtyminen laskelmanäyttöjen välillä olisi mahdollisimman helppoa. Toivomuksemme on, että mahdollisimman moni kokeilisi Beta-laskelmaa jo nyt, jotta siihen siirtyminen olisi aikanaan mahdollisimman vaivatonta.

 

Päivitys Mepsin Sääntöihin ja ohjeisiin

Versiojulkaisun 4.4.2020 yhteydessä lisätään portaikon kulumisen suojaukselle koodi. Tämä edellyttää Mepsin Sääntöjen ja ohjeiden päivittämistä 4.4.2020 alkaen. Muutos koskee kappaletta 2.3.8 ja portaiden suojausta.

 

Päivitys Mepsin LV-toimialan materiaalihintoihin

Kuten aikaisemmin lähetetyssä ennakkoilmoituksessa kerrottiin, päivitetään LV-toimialan materiaalihintoja. Päivitys tehdään, jotta Mepsin LV-toimialan materiaalihinnat vastaisivat kohtuullisia keskimääräisiä kuluttajahintoja.