Valitse Mepsin asiakassivuston kieli

Nyt on mahdollista valita asiakassivuston kieli siten, että esimerkiksi ruotsinkielisen vakuutusasiakkaan asiakassivusto voidaan määritellä ruotsinkieliseksi, vaikka vakuutusyhtiö on suomenkielinen. Kielivalinta tehdään samassa yhteydessä, kun asiakassivuston linkki lähetetään sähköpostitse asiakkaalle. Aikaisemmin asiakassivuston kieli riippui siitä mihin maahan vakuutusyhtiö oli rekisteröity.


Vakuutuksenottajan tietojen tallennus

Tästä julkaisusta lähtien vakuutuksenottajan tietoja vakuutusasiassa ei tyhjennetä koskaan. Syötettyjä tietoja on edelleen mahdollista muuttaa käyttämällä toimintoa ”Sama kuin kohteen vastaava”. Jos tätä toimintoa ei ole valittu, näytetään tallennetut vakuutuksenottajan tiedot.


Kuvatekstit sovelluksen tarkastusraportissa

Nyt voit nähdä kaikki kuvatekstit myös tarkastussovelluksen tarkastusraportissa, mikä on jo ollut mahdollista selainversiossa.


Rakenteellisia muutoksia Mepsin itsetasoittuvissa massoissa

Kuten aikaisemmin tiedotettiin, tehdään laskennan helpottamiseksi itsetasoittuviin massoihin rakenteellinen muutos. Se tarkoittaa, että itsetasoittuvat massat tasaisille pinnoille ja kalteville pinnoille lasketaan keskimääräisen arvon mukaan, ja että koodirakenne uudistuu.


Mepsin materiaalihintojen päivitys

Mepsin 400 eniten käytetyn materiaalin hinnat on tarkistettu. Tunnistetut hintamuutokset otetaan käyttöön Mepsin joulukuun julkaisun yhteydessä.

Erityisesti tarkastelun kohteena olivat putkimateriaalien hinnat. Hinnoissa tapahtuneista muutoksista tiedotetaan erikseen.