Pakolliset tiedot laskelman lähettämiseksi päätettäväksi

Jotta laskelman voin lähettää päätettäväksi, täytyy tietyt tiedot olla määritelty. Hankkeen laskelmassa tulee jokaisella koodilla olla tekijä sekä vakuutusyhtiöhankkeissa omavastuu ja käytettävä vakuutusehto määriteltynä.

 

Hankkeessa viestintä ennen hankekutsun hyväksyntää

Nyt hankkeeseen kutsuttu osapuoli voi viestiä hankkeessa muiden osapuolien kanssa jo ennen hankekutsun hyväksymistä. Tämä helpottaa tarvittavan tiedon hankkimista hankekutsuun vastaamiseen.

 

Viestintä hankkeessa, kun osapuoli on merkinnyt hankkeen valmiiksi

Nyt viestintä hankkeessa myös hankkeen valmiiksi merkinneen osapuolen kanssa on mahdollista. Tämä mahdollistaa sen, että osapuolet, joiden osalta hanke on valmis, voivat merkitä sen valmiiksi ja silti hankkeen viestintä voi jatkua ennallaan. 

 

Muutoksia Mepsin puurakenteen luokissa ja työkappaleissa

Mepsin datan hallinnan yhteydessä puurakenteen luokissa ja työkappaleissa saattaa tapahtua muutoksia, jotka voivat vaikuttaa sopimuksiin ja vakuutusehtoihin. Tällaisista muutoksista lähetämme sähköpostin kaikille pääkäyttäjille ja sopimusvastaaville, jotta he voivat tarkistaa sopimukset ja vakuutusehdot, sekä tehdä tarvittavat muutokset.

 

Kuvien tarkastelussa Mepsin selainsovelluksessa parempi suorituskyky 

Nyt kuvat tallennetaan Mepsiin suoraan oikeassa skaalatussa koossa, jolloin niiden tarkastelu on nopeampaa. Aikaisemmin kokoskaalaus tapahtui kuvaa klikatessa ja se pidensi sovelluksen vasteaikaa. Toiminto tulee ensi vaiheessa Mepsin selainsovellukseen (meps.net).

 

Yhteyshenkilö hankkeen kopioinnin yhteydessä

Nyt käyttäjä, joka kopioi hankkeen, merkitään automaattisesti hankekopion yhteyshenkilöksi. Aikaisemmin hankekopion yhteyshenkilö piti erikseen määritellä ja toisinaan se on jäänyt tekemättä, joka aiheutti sen, että hankkeen viestintä ohjautui kaikille organisaation yhteyshenkilöinä toimiville.

 

Muutos kartoitusraportin rakenteessa

Yhteenveto-osio on siirretty kartoitusraportissa aikaisemmaksi, ja selkeämmällä otsikolla, jotta se ei jää huomaamatta.

 

Muutoksia hankkeiden haussa

Hankkeiden haku on nyt mahdollista eri hakuluokilla, joiden käyttäminen rajaa haun kyseiseen tietoon. Käyttäjä voi valita esim. vahinkonumerohaun, jolloin haku kohdistuu vain vahinkonumeroon, eikä esim. johonkin muuhun tietoon, joka sisältää saman hakusanan. Toiminnallisuus tulee käyttöön tulevan kuukauden aikana. 

 

Uusi toimenpide, Asiakas hyväksynyt hinnan/kustannuksen

Nyt käyttäjä voi lisätä hankkeessa toimenpiteen ”Asiakas hyväksynyt hinnan/korvauksen”. Tätä on ajateltu käytettävän, kun asiakasta on informoitu hänen osuudestaan vahingossa/korjauksessa. Tämän toiminnallisuus on sama kuin muissakin toimenpiteissä.

 

 

Sääntöjen ja ohjeiden päivitys

Sääntöjen ja ohjeiden päivitys on suunniteltu julkaistavan 2.12.2019. Pienten korjausten lisäksi päivitys vaikuttaa seuraaviin lukuihin:

  • 1 – Selvennys, että kooditason ohjetekstien katsotaan olevan osa Mepsin sääntöjä ja ohjeita.
  • 3.4.3, 3.4.5, 3.4.6 – Selvennys, miten Mepsiä tulisi käyttää toimialalla LV.
  • 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 – Selvennys, miten Mepsiä tulisi käyttää toimialalla sähkö.