Mepsin 9. helmikuuta julkaistavassa versiossa on monia parannuksia, mm. Meps luo ilmoituksen hankkeesta, joka on ollut pitkään käsittelemättä, koordinaattorin tekemä hankekutsu on yksinkertaistunut ja voit myös nähdä koska kuvat ja dokumentit on ladattu Mepsiin.

Alla voit lukea enemmän uuden version sisällöstä.


Yhteenveto release notes Meps

  • Poistettujen koodien käsittely
  • Yhteenvetojen näkyminen
  • Uusi ilmoitus hankkeesta, joka on käsittelemättä
  • Kuvien ja asiakirjojen aikaleima
  • Seuranta/Nykyinen tila
  • Mahdollisuus käyttää päivitettyä (käytöstä poistettu) sopimusta hankkeessa 
  • Selkeytetty hankekutsumenettely koordinaattorille, joka kutsuu itsensä hankkeeseen
  • Navigointi eri hankkeiden välillä laskelmanäytössä asunto-osakeyhtiöhankkeessa
  • Siirrä Muut kuvat ja asiakirjat -kansioon ne kuvat, joita ei näytetä tarkastusraportissa
  • Uudet, muutetut ja poistetut koodit


Poistettujen koodien käsittely

Mepsin koodirakenteesta poistetut koodit eivät enää ole nähtävissä puurakenteessa, jolloin koodien puurakenne on ajantasaisempi.


Yhteenvetojen näkyminen

Tuki yhteenvetojen näyttämiselle mobiililaitteissa sekä Internet Explorerissa on parantunut ja nyt yhteenvedot ovat nähtävissä myös mobiililaitteissa ongelmitta.


Uusi ilmoitus hankkeesta, joka on käsittelemättä

Hankkeessa, jossa ei ole käynnissä olevaa toimenpidettä tai tapahtumalokissa ei ole ollut tapahtumia vastausajoissa ”Hankkeessa ei muutoksia” -ilmoitustyypille määritellyn palvelutason puitteissa, luo Meps tästä hankkeen yhteyshenkilölle ilmoituksen. Ilmoitus edellyttää palvelutason määrittelyä ja se tehdään joko yritys- tai kustannuspaikkakohtaisesti.


Kuvien ja asiakirjojen aikaleima

Kun liikutat hiirtä kuvan tai asiakirjan päällä hankkeen kuva- ja asiakirja-arkistossa, näytetään päivämäärä, jolloin kuva tai asiakirja on ladattu Mepsiin.


Seuranta/Nykyinen tila

Nyt on mahdollista seurata yritys-/kustannuspaikka-/käyttäjäryhmä-/yhteyshenkilökohtaisesti avoimien tehtävien määriä Hanke-osioissa kohdassa Seuranta/Nykyinen tila.


Mahdollisuus käyttää päivitettyä (käytöstä poistettu) sopimusta hankkeessa

Nyt voit kutsua saman osapuolen hankkeeseen toisella roolilla käyttäen samaa sopimusta, vaikka sopimus olisi päivitetty uuteen.


Selkeytetty hankekutsumenettely koordinaattorille, joka kutsuu itsensä hankkeeseen

Koordinaattori, joka itse hoitaa hankkeen, voi nyt lisätä itsensä esim. pääurakoitsijaksi, eikä hänen tarvitse enää hyväksyä omaa hankekutsuaan.


Navigointi eri hankkeiden välillä laskelmanäytössä asunto-osakeyhtiöhankkeessa

Laskelmanäytössä voit navigoida hankkeiden välillä asunto-osakeyhtiöhankkeessa päähankkeen ja yhden tai useamman alihankkeen välillä. Tämä yksinkertaistaa laskentatyötä, kun urakoitsijana työskentelet asunto-osakeyhtiöhankkeessa.


Siirrä Muut kuvat ja asiakirjat -kansioon ne kuvat, joita ei näytetä tarkastusraportissa

Mepsin tarkastussovelluksessa voi nyt siirtää Muut kuvat ja asiakirjat -kansioon ne kuvat, joita ei haluta tarkastusraporttiin. Nämä kuvat tallennetaan ja ne ovat nähtävissä sekä tarkastussovelluksessa että Mepsin kuvissa ja asiakirjoissa.


Uudet, muutetut ja poistetut koodit