Mepsin 9. maaliskuun versio sisältää lukuisia parannuksia, mm. sijaisen lukema viesti näytetään nyt luettuna sekä Mepsiin tai tarkastussovellukseen ladatun kuvan latausajankohta näytetään kuva-arkistossa. Kuten aikaisemmin on tiedotettu, toteutetaan muutokset itsetasoittuvien massojen koodeihin, jotta ne vastaavat paremmin todellista työmäärää.


Yhteenveto release notes Meps

  • Sijaisen lukema viesti näytetään luettuna
  • Materiaalien alennukset ja korotukset selkeämmin sopimuksessa
  • Päivitetty haun suodatintoiminnallisuus urakoitsijalle
  • Tallennettuja kuvia, joita on muokattu, ei voi muuttaa
  • Kuvan tallentaminen paikallisesti tarkastuksessa
  • Päivämäärä kuvissa
  • Ilmoitus poistetusta materiaalista
  • Muutoksia itsetasoitteuvien massojen koodeihin
  • Uudet, muutetut ja poistetut koodit


Sijaisen lukema viesti näytetään luettuna

Kun sijainen on lukenut viestin, on se aikaisemmin näkynyt lukemattomana, josta on aiheutunut epäselvyyttä. Nyt sijaisen lukema viesti merkitään luetuksi, jonka seurauksena myös lukemattomien viestien määrästä hankkeiden seurannassa saa oikean kuvan.


Materiaalien alennukset ja korotukset selkeämmin sopimuksessa

Aikaisemmin toimialat ja materiaalien alennukset/korotukset on esitetty eri paikoissa sopimuksessa, joka on saattanut aiheuttaa sen, että yritysten sopimusvastaavat eivät ole huomanneet asettaa alennuksia tai korotuksia. Nyt materiaalien alennus/korotus on määriteltävissä toimialakohtaisten hintojen määrittelyn yhteydessä.


Päivitetty haun suodatintoiminnallisuus urakoitsijalle

Nyt myös urakoitsijan käytettävissä ovat hankehaun suodatintoiminnallisuudet: tarkastus, alustava laskelma ja päätetty laskelma. Nämä hakutekijät näyttävät ne hankkeet, joissa kyseinen asia on lähetetty tilaajalle päätettäväksi. Tämä helpottaa urakoitsijaa pysymään ajantasallla hankkeiden etenemisestä.


Tallennettuja kuvia, joita on muokattu, ei voi muuttaa

Aikaisemmin on tallennettuja kuvia, joita on muokattu, voinut avata uudelleen muokattavaksi. Tämä tekninen ratkaisu on saattanut hämmentää käyttäjää ja nyt toiminnallisuutta onkin muutettu siten, että muokatun ja tallennetun kuvan muokkaminen ei ole enää mahdollista.


Kuvan tallentaminen paikallisesti tarkastuksessa

Nyt tarkastaja/kartoittaja voi määritellä tarkastussovelluksessa, että tarkastussovelluksessa otetut kuvat tallennetaan myös paikallisesti tarkastuksessa käytettävään laitteeseen. Toiminnallisuus helpottaa niitä käyttäjiä, jotka käsittelevät kuvia toisessa järjestelmässä.


Päivämäärä kuvissa

Nyt kuvan yhteydessä näytetään päivämäärä ja kellonaika, jolloin se on ladattu Mepsiin tai tarkastussovellukseen. Tämä helpottaa käyttäjää näkemään kuvien latausjärjestyksen järjestelmään.


Ilmoitus poistetusta materiaalista

Voidaksemme ylläpitää järjestelmädataa täytyy materiaaleja toisinaan poistaa Mepsistä. Kun poistetaan materiaali, joka vaikuttaa olemassa oleviin materiaaliliitoksiin, lähetetään siitä sähköpostitse tietoa asianomaiselle pääkäyttäjälle. Viesti sisältää tiedot niistä materiaalihinnastoista, joihin poisto vaikuttaa, sekä tiedot poistetuista materiaaleista ja niistä materiaaleista, joihin materiaaliliitokset liittyvät. Pääkäyttäjän tulee muuttaa materiaaliliitoksia saadakseen toivotut materiaalit uusin laskelmiin. Laskelmiin, jotka on tehty ennen materiaalin poistoa, ei materiaalin poisto vaikuta.


Muutoksia itsetasoitteuvien massojen koodeihin

Kuten aikaisemmin on tiedotettu, itsetasoittuvien massojen koodeihin tehdään muutoksia, jotta ne vastaavat paremmin todellista työmäärää. Muutokset vaikuttavat kaikkiin itsetasoittuvien massojen koodeihin, sekä tasaisiin että kalteviin pintoihin ja purku- ja uusimistöihin.

Koodit, joissa paksuus on 5 mm, 55 mm ja 60 mm poistetaan, kuten myös leikkauskoodi 20-60 mm. Kaikkien muiden itsetasoittuvien massojen koodien mWu muuttuu. Pääpiirteittäin työmäärä tulee laskemaa purkutöissä ja kasvamaan uusimistöissä.


Uudet, muutetut ja poistetut koodit