Mepsin 6. huhtikuuta julkaistussa versiossa voit käyttää ulkoista Floor Plan Creator -sovellusta, joka integroidaan Mepsiin. Uudessa versiossa voit myös tallentaa alkuperäisen version kuvasta, joka on rajattu sovelluksessa. ”Tietoja hankkeesta” -näkymä on saanut uuden tiivistetymmän ulkoasun, joka antaa käyttäjälle paremman yleiskuvan hankkeesta.


Yhteenveto release notes Meps

  • Useamman tehtäväkortin poistaminen kerralla
  • Tiivistetympi ”Tietoja hankkeesta” -näkymä
  • Floor Plan Creator integroidaan Mepsiin: Luo uusia pohjakuvia Androidissa
  • Tallenna alkuperäinen kuva rajauksen jälkeen
  • Uusi versio yhteenvedosta ”Yhteenveto kokonaiskustannuksista” – muokattu loppuasiakkaalle
  • Uudet, muutetut ja poistetut koodit


Useamman tehtäväkortin poistaminen kerralla

Nyt on mahdollista poistaa useampi tehtävä- tai tietokortti kerralla merkitsemällä yksittäisiä kortteja tai kaikki kortit. Tämä toiminnallisuus nopeuttaa useamman kortin poistamista.


Tiivistetympi ”Tietoja hankkeesta” -näkymä

Näkymä ”Tietoja hankkeesta” on muotoiltu tiiviimmäksi, jolloin siitä saa paremman yleisnäkymän. ”Laajuus”-kenttä näytetään vain, jos se sisältää tekstiä. ”Yhteyshenkilöt”-kohdassa täytyy näkymää laajentaa nähdäkseen yhteystiedot. ”Tunnisteet” on siirretty oikeaan laitaan ”Yhteyshenkilöt”-osion alle paremmin näkyviin.


Floor Plan Creator integroidaan Mepsiin: Luo uusia pohjakuvia Androidissa

Olemme ottaneet käyttöön integraation Floor Plan Creatoriin, joka on ulkoinen pohjakuvatyökalu, jolla voi yksinkertaisesti ja selkeästi luoda ammattimaisia pohjakuvia tarkastukseen Mepsissä. Floor Plan Creatoria kutsutaan suoraan Mepsistä – ja pohjakuvat tilamittoineen ladataan automaattisesti Mepsiin. Floor Plan Creator -sovellus ladataan suoraan Google Play -kaupasta. Työkalu toimii tällä hetkellä vain Androidissa.


Tallenna alkuperäinen kuva rajauksen jälkeen

Kuvan rajaamisen yhteydessä on voinut tallentaa vain rajatun kuvan. Nyt voit kuvan rajaamisen yhteydessä valita tallennetaanko vain rajattu kuva vai myös alkuperäinen kuva. Tämä yksinkertaistaa käsittelyä ja vähentää riskiä menettää tietoa kuvien rajaamisen yhteydessä.


Uusi versio yhteenvedosta ”Yhteenveto kokonaiskustannuksista” – muokattu loppuasiakkaalle

”Yhteenveto kokonaiskustannuksista” on muokattu siten, että loppuasiakas ymmärtää sisällön helpommin. Pääraporttia on muutettu selkeyttämään asiakkaan kustannuksia ja korvauksia, uusi liitteitä on tehty ja liitteet ovat valittavissa. Voit myös lisätä valinnaista tekstiä pääraporttiin.


Uudet, muutetut ja poistetut koodit

Koodi

Huomautus

Hakupolku Mepsissä

Selitys

08.266.79  

Muutettu koodi

Sisäseinä-Ei käsitelty levy-Sauma- ja osatasoitus nauhalla-Ei käsitellyt levyt osatasoitus nauhalla + maalaus 1 krt käsin-Pintakäsittely, KK 900 K>2,75.

Desimaalivirhe oikaistu