Kun (vakuutusyhtiönä) olet ottanut vastaan urakoitsijan laskelman, lisää hankkeeseen kertakorvaussopimus, jos et ole sitä jo lisännyt, tai urakoitsijasopimus ei sisällä kertakorvaustietoja.


Anna vakuutuksenottajalle korvattavan yhdensuuntaisen matkan pituus kilometreinä kohtaan ”Välimatka kohteesta materiaalitoimittajalle”.Muuta laskelman esivalituksi suorittajaksi ”Kertakorvaus vakuutuksenottajalle”.Jos laskelma sisältää vakuutusyhtiön ja urakoitsijan välisen sopimuksen sovittuja koodeja, korvaa ne kertakorvaussopimuksen sovituilla koodeilla tai omilla koodeilla, ja muuta koodien suorittajaksi ”Vakuutuksenottaja” ja toimialaksi ”Käteinen”.Jos laskelma sisältää urakoitsijan omia koodeja, muuta niiden suorittajaksi ”Vakuutuksenottaja” ja toimialaksi ”Käteinen”.Valitse laskelmassa kaikki muut koodit paitsi jo muuttamasi Sovitut koodit ja Omat koodit.Klikkaa ”Suorittajakuvaketta” ja klikkaa ”Vakuutuksenottaja”.Klikkaa ”Vaihda kertakorvaukseen”.Laskelman kaikkien koodien suorittajaksi on nyt muutettu ”Vakuutuksenottaja” ja toimialaksi ”Käteinen”. Urakoitsijan laskelma on muutettu vakuutuksenottajan kertakorvaukseksi.