Valitse laskelmassa se tila, johon kopioit koodit MEPS-mallista. Klikkaa vasemmassa laidassa Mallit.Suodattimen kohdassa Luonut valitse Meps. Klikkaa sitä Mallit-riviä, josta haluat kopioida koodeja laskelmaan.Voit suodattaa koodeja ja valita ne koodit, jotka haluat kopioida laskelmaan. Koodivalintojen jälkeen klikkaa Lisää (n) tai Lisää ja sulje (n).Tarkista ja tarvittaessa muuta laskelmaan tuotujen koodirivien tiedot, esim. toimiala, määrä ja materiaali.